Magdalena Żelasko rodom je iz Poljske, a u Beču živi već više od 15 godina. Certificirani je stručnjak za marketing i oglašavanje s diplomom Poslovne škole u Krakowu. Studirala je slavistiku, novinarstvo i komunikacijske znanosti na Sveučilištu u Beču gdje je 2005. i doktorirala. Radila je kao menadžerica za više međunarodnih kompanija te kao novinarka za različite austrijske i poljske medije. Sveučilišni je predavač s fokusom na kulturu i komunikacije, a uključena je u rad mnogih udruga te podržava više neprofitnih organizacija.

Film ‘Dom’ sa Let’s CEE festivala možete pogledati u četvrtak 22. 5. u Centru Cvjetno u 18:30.